Site logo

Coast Destination AB

"Vi Hjälper företag och destinationer att utvecklas, genom att öka försäljning och förenkla interna arbetssätt"

Ökar Försäljning

Handfast och konkret…

Vi bygger web-plattformar med fokus på sälj och fyller dem med säljande innehåll som vi producerar. Sedan formar vi sälj och marknadsplaner som vi genomför tillsammans med våra kunder.

Förenklar Interna Arbetssätt

Allt hänger ihop…

Vi matchar våra kunders arbetsprocesser mot funktionalitet i verksamhetsstöd. Installerar och sätter upp verksamhetsstöd och integrerar dem med varandra. 

Av enkla standardsystem hjälper vi till att skapa verksamhetsstöd, hela vägen från marknad – sälj – order – leverans – bokföring och ekonomistyrning.

 

Därför Väljer Du Oss

Inga kompetensglapp…

Hos oss får du kompetens inom web-utveckling och integrationer, marknadsstrategi och försäljning, mediaproduktion i text, bild och film, samt marknadsföring i social media och bokföring/ekonomistyrning….. Allt i samma person…

Förutom enklare och säkrare, så är fyrtio timmar från en leverantör billigare än tio timmar från fyra leverantörer.

 

"Du väljer oss och mig, om du vill ha en resurs som sträcker sig över ett brett kompetensområde, levererat på ett effektivt sätt, nära din affär."

Magnus Larsson
Affärutvecklande Komunikatör
Detta kan du beställa

Konkret Levererar vi dessa Tjänster

Vi levererar alltid mot övergripande säljande strategier, 

Med Fokus på sälj och nära din affär, ofta på plats hos dig.

01.

Strategiska Planer

Står du inför förändringar som  kräver att ditt bolag behöver se över sina strategiska planer och riktning?

Vi hjälper till som strategisk partner inom områdena kommunikation, marknadsföring, försäljning och digitalisering.

02.

Websidor i WordPress

Vill du utveckla din web med nya funktioner eller startar du en verksamhet som behöver en ny site?

Vi skapar nya websidor eller designar om gamla. Vårt designarbete utgår alltid från effektmålen för din verksamhet, som sedan matchas mot dina kunders behov.

03.

Implementering av System

Behöver din organisation skaffa nytt system, Eller vill du matcha sättet som dina medarbetare arbetar mot funktioner i systemen ni har.

Vi implementerar system i organisationer och ser till att de fungerar integrerat med varandra.

04.

Innehåll & förvaltning Web

Hinner du inte med att hålla din websida uppdaterad? Vill du ha hjälp med att skapa och publicera säljande material av dina texter, information och bilder?

Vi kan ta hand om hela ditt web-redaktionella arbete och se till att dina texter, information och bilder formas och publiceras på ett säljande sätt.

05.

Säljande Berättelser

Vill du föra ut dina budskap som berättelser med högt läsvärde och intresse hos dina kunder?

Vi skapar journalistsikt berättande i text, bild och film som målgruppen uppskattar, delar och engagerar sig i.

06.

Sälj & Marknadsaktiviteter

Behöver du öka din försäljning, nå nya målgrupper eller effektivare träffa de målgrupper du redan har?

Vi skapar försäljning genom kampanjer i socialmedia, som effektivt träffar och bygger målgrupper. Till detta kopplar vi hjälp med hantering av förfrågningar via web, mail och telefon, för att effektivt skapa avslut och ordrar.

07.

Utbildar i Web, Sälj & Marknad

Behöver din verksamhet komma igång med eller bli effektivare i sitt arbetet med försäljning, marknad, utbildning eller kommunikation?

Vi arbetar med kunskapsöverföring i alla uppdrag men erbjuder också konkreta utbildningar.

08.

Plattformar för digtalt lärande

Har  du ökat behov av att utbilda på distans? Behöver du ett bra sätt att informera och utbilda dina medarbetare eller kunder, utan att behöva mötas fysiskt?

Vi bygger plattformar för digitalt lärande och informationsspridning. Vi hjälper dig komplettera dina fysisk kurser och informations-aktiviteter med digitalt lärande?

09.

Digitalt Utbildningsmaterial

Har du behov av att skapa material för lärande? Eller hjälp med att omforma ditt lärande material så att det fungerar bra till digitala kurser?

Vi skapar pedagogiskt lärande material för distans och webutbildninga av dina råtexter eller “power-points”.  Vi skapar möjligheter för  utbildning och information utan att vara beroende av plats.

Kunskap och berättelser
02. Websidor i WordPress
MagLa@CDAB

Websidor för samverkan!

Coast Destination AB har utvecklat en webplattform för att enkelt kunna leverera webbsidor till organisationer som vill skapa samverkan. Kunderna är bland annat företagarföreningar, samhällsföreningar,

Läs mer »
Här bokar du

Våra kunder uppskattar effektiv hantering av uppdrag / Ärenden

Vi undviker missförstånd, sparar tid och kortar leveranstider

Adress

Coast Destination AB

C/O Angelica Andreasson

Västergårdsvägen 2

475 37 Bohus-Björkö

Fakturering

559254-6963
faktura@coastdestination.se

 

Support