Är du som jag företagare i Öckerö kommun?

Är du som jag företagare i Öckerö kommun? Har du som jag påverkats av stora omvärldsförändringar? I tider av stora förändringar skapas inte bara problem, det skapas också möjligheter. Låt oss hitta dessa möjligheter tillsammans.

Text:#MagLaGBG

 

Reportageserie om företag i Öckerö komun….

Vi på Coast Destination AB har just avslutat ett uppdrag knutet till att hantera omvärldsförändringar för ett tongivande företag på Öckerö. Detta arbeta vill vi nu utveckla ytterligare. Därför kommer vi under vintern genomföra en undersökning och reportageserie om företag och företagare verksamma i Öckerö kommun. 

 

Arbetet kommer leda till säljande berättelser om verksamheter i Öckerö komun, samt en undersökning om möjligheterna som verksamheterna ser för att hantera dagens verklighet i förändring.

 

Säljande berättelser om din verksamhet…..

Vill du få en säljande berättelse om din verksamhet samt ta del av hur andra företagare i Öckerö ser för möjligheter? Kontakta mig så planerar vi en tid för samtal för att tillsammans hjälpa varandra att hitta nya möjligheter.

 

Med vänlig hälsning

Magnus Larsson, Coast Destination AB

 

X