WEB – Bygga ny eller bygga om?

Skall du kasta din gamla websida för att istället bygga nytt och fräscht? Eller är det möjligt att designa om nuvarande sida,  så att den löser dina och dina kunders behov på ett bättre sätt?

Text: #MagLaGBG

Mycket focus på det grafiska….

De flesta organisationer vi möter fokuserar mycket på de grafiska elementen då vi bygger deras sidor. Men vill man bygga en sida som fokuserar på effektmålsuppfyllelse så kommer de grafiska momentet in sent i processen.

Titta på organisationens affär….

Det viktigaste arbetet med att bygga en sida är att titta på organisationens affär, så att sidan stödjer de processer som bäst genererar försäljning eller ökar kvaliteten i leveranser. I detta arbete är det sällan ”snygg” och i ögonfallande grafik som är framgångsrik.

Bygg stöd för affärsprocesser…..

Men det är ändå lättast att ”sälja in” just denna snygga och iögonfallande grafiken. Därför gör webbyråer (och deras kunder) ofta just detta. De fokuserar på grafik framför det mer tidskrävande och mindre iögonfallande arbetet med att bygga en sida som stödjer organisationens affärsprocesser.

Därför kan vi ofta skapa stora förbättringar av sidor genom att placera om element, lägga till funktioner och ta bort iögonfallande grafik som står vägen för effektmåluppfyllelse.

Behöver inte alltid bygga nytt….

Man behöver alltså inte bygga nytt för att skapa  stora förbättringar för att bättre nå de effekter som organisationen eftersträvar. I de fall som de grundläggande funktioner är bra, man har rätt grafisk profil, mycket information på sidan som man vill behålla samt kanske en del back-end utveckling som tex integrationer till olika system. Så kan det vara bättre att behålla och bygga om än att bygga nytt.

X