Site logo

Coast Destination AB har utvecklat en webplattform för att enkelt kunna leverera webbsidor till organisationer som vill skapa samverkan. Kunderna är bland annat företagarföreningar, samhällsföreningar, och destinationer.

Text: #MagLaGBG

 

Web-plattformen har utvecklats under två års tid, bland annat genom att följt ett skärgårdssamhälle och dess företag och föreningar. Ett möjlighetsfokuserat projekt där CDAB agerat rådgivande i kommunikation. Mer information om projektet kan du läsa i annan artikel på denna sida.

 

Centralt för samverkan är kommunikation och informationspridning.

 

Autopublicering…. 

För att kunna bygga samverkan så måste man skapa enkla kommunikations möjligheter och informationsspridning mellan alla kontaktytor i det samverkande klustret. CDAB´s samverkansplattform har en mängd inbyggda funktioner som är formade  för att gynna samverkan. En av de viktigaste funktionerna är autopublicering på olika sätt.

Organisationer, företag och lokalt boende måste kunna publicera och kommunicera i samverkan utan att behöva lägga upp information på flera olika ställen.

 

Publiceringar måste kunna genomföras av alla utan krav på kunskap av specifika publiceringsverktyg.

 

Websidor åt alla…..

En annan central funktion är att enkelt kunna skapa webbsidor/informationssidor åt alla samverkande aktörer. Sidorna skall kunna fungera som separata webbsidor åt aktörer som behöver det samtidigt som de fungerar synliga i samverkans med andra.

 

Exempel på funktioner….

 

Boka fri konsulttid om du vill veta mer om vilka möjligheter webplattformen skulle kunna ge er organisation.