Site logo

Fråge sett: Missvisning, deviation riktning bäring

[h5p id=”16″]

 

Fråge sett: Mercator projektion

[h5p id=”14″]

 

Fråge sett: Utprickning

[h5p id=”13″]

 

Fråge sett: Torrsim

[h5p id=”15″]

 

Bok: Kompass, Missvisning, Deviation osv

[h5p id=”9″]

 

Bok: Avdrift, Sätta/Rätta kurs

[h5p id=”10″]

 

Bok: Instrument och Radar

[h5p id=”12″]

 

Bok: Sjövägsregler

[h5p id=”11″]